Kontakt

Ansvarig bryggare
Stefan Gustavsson
Tel: +46-734-282074
stefan@mohawkbrewing.se

Logistik, försäljning och ekonomi sköts av
AB Wicked Wine
Ritarslingan 18A
S-187 66  Täby

+46 8-544 723 53
info@wickedwine.se

Export

Mikael Mårdstam
mikael@wickedwine.se

Postadress:

AB Mohawk Brewing Company
Ritarslingan 18A
S-187 66  Täby