Intervju MankerBeer möter Stefan Gustavsson

Jag är väldigt stolt över varje ny produkt. Ofta är det ju recept som jag burit runt i tanken en längre tid, och ofta bryggt flera gånger för att hitta rätt balans. Jag vill ju att kunderna skall känna samma sak; att dom blir glada av att hitta en ny smakupplevelse. En aha-känsla när dom upptäcker hur öl kan smaka på ett sätt dom inte förväntat sig. En av mina starkaste drivkrafter är att visa att vi inte behöver skicka öl över halva jordklotet utan att vi kan göra lika bra öl i Sverige.

Läs hela intervjun här:

http://mankerbeer.com/2012/09/25/manker-beer-meets-infor-sbwf-2012-stefan-gustavsson-mohawk-brewing-company/

 

Kommentarerna är stängda för denna post.

Interview. MankerBeer meets Stefan Gustavsson

I am very proud of each new product. Often it is the recipe I brought around in the tank for a long time, and often brewed several times to find the right balance. I want to enable clients to know the same thing; that they will be happy to find a new taste experience. An eye-esteem when they discover how beer can taste in a way they never expected. One of my strongest motivations is to show that we do not need to send beer over half the globe, but we can do as good beer in Sweden.

Read the full interview here:

http://mankerbeer.com/2012/09/25/manker-beer-meets-infor-sbwf-2012-stefan-gustavsson-mohawk-brewing-company/